Omsorgaren

Om sorgen i omsorgen

Individuell lönesättning

Man kanske tror att man skall vara nöjd med den årliga löneökningen som man erbjuds som arbetande inom vårdande verksamheter. Svaret är givetvis ett rungande nej och Förenade Vårdare skall presentera ett sätt för anställda att enkelt kunna göra anspråk på den pengapott som varje år skall fördelas mellan arbetare på en arbetsplats. Förenade vårdare vill med detta motverka att arbetsgivaren bestraffar för arbetsgivaren ”obekväma” arbetargrupper med lägre lönesättning samt göra det möjligt för alla vårdarbetare att ta kontrollen över den individuella lönesättningen.

Individuell lönesättning är tyvärr en verklighet för de flesta branscher. Vid införandet av den individuella lönesättningen sa arbetsköparna och företrädare för LO- och tjänstemannaförbunden att det skulle förbättra arbetsprestationer genom att inspirera till förbättrade individuella prestationer. Sanningen är dock den att den så gott som utan undantag används godtyckligt, och premierar “lydiga” arbetare och bestraffar “olydiga”. Framförallt är det bland annat ”fackföreningen” vårdförbundet som gått i spetsen för dessa orättvisor.

Vad det flesta inte är medvetna om är att den individuella lönesättningen I de flesta fall är reglerad i avtal vilket öppnar upp för arbetarnas inflytande över lönesättningen. Generellt sett ska det ligga olika kriterier till grund för lönesättningen. Kriterierna skall utarbetas i samverkan mellan ledning och personalgruppen vilket också fastslås i både kommunals och vårdförbundets kollektivavtal (ibland har detta dock ”avtalats” bort av lokala fackföreningspampar som står arbetsgivaren nära). Utifrån dessa kriterier ska det sedan hållas ett medarbetarsamtal där det skall fastslås hur den anställde ligger till enligt dessa kriterier. Detta ska ske i början av perioden för den nya avtalsperioden. Därefter ska det hållas ett uppföljningssamtal för att se vad som har hänt sedan sist. Proceduren skall avslutas med ett lönesamtal där den anställde ska få ett motiverat förslag på löneökning utifrån kriterierna.

Det viktiga i denna procedur är att personalen tillsammans med ledningen skall utarbeta vilka kriterier som skall ligga till grund för lönesättningen. Det är alltså till en viss del vi som arbetar som skall bestämma under vilka villkor som den individuella lönesättningen skall följa. Arbetsgivaren är sedan skyldig att enligt avtal motivera lönesättningen i förhållande till kriterierna. Detta kan inte arbetsgivaren slingra sig undan.

Givetvis så är verkligheten att ”olydiga” arbetare bestraffas och ”lydiga” och ”lojala” arbetare premieras via den individuella lönesättningen. Ofta föreligger det också så att fackföreningspamparna premieras med högre lön för att dom skall vara välvilligt inställda till arbetsgivarens försämringar och omorganiseringar av vårdande verksamheter. Om vi tar dom riktigt gula fackföreningarna som SKTF och Vårdförbundet, som också organiserar dina chefer, så ger den genomsnittliga löneökningen ett totalt missvisande bild eftersom genomsnittet i löneökningen också inräknar dina chefers. Om du misstänker att det förhåller sig på detta viss skall du gå till ditt tillhörande lönekontor och begära ut lönelistor för din arbetsplats. Detta har du rätt att göra eftersom lönelistorna lyder under offentlighetsprincipen.

/ Förenade Vårdare

No comments yet»

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: